Laurinc Studio je zoskupením dvoch spolužiakov, dnes manželov a jedného psa. Popri dokumentárnej tvorbe sa venujeme komerčným projektom v oblasti fotografie a videa. Vďaka desaťročnej praxi v reklame a PR zastrešujeme aj komplexné kampane, najmä v neziskovom sektore. Máme radi fresh veci s nápadom a vizuálnou inteligenciou.