Slovenská sporiteľňa – Space

client: Slovenská sporiteľňa

agency: Core4